Vilkår og aftaleindgåelse

Det er en betingelse for brug af catery.dk, hvad enten der er tale om annoncering eller køb af tillægsydelse, at du har accepteret nærværende vilkår. Din brug af catery.dk anses som en accept af nærværende vilkår, der således udgør en bindende aftale mellem dig og catery.dk.

Vilkårene er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Retningslinjer for annoncering

Catery.dk tillader ikke annoncetekster, der kan opfattes som fjendtlige eller anstødelige udlæg mod individer, samfundsgrupper, virksomheder m.v. Vurderingen af, om en annoncetekst lever op til catery.dk’s retningslinier for annoncering bestemmes alene af catery.dk, ligesom catery.dk forbeholder sig ret til uden varsel at bortredigere tekstpassager eller helt afvise at en annonce, herunder at afskære en annoncør fra at benytte sig af catery.dk’s tjenesteydelser.

Endvidere forbeholder catery.dk sig retten til uden varsel at redigere eller forkaste annoncer, som efter catery.dk’s vurdering ikke er udfyldt korrekt, eller som i ordlyd kan opfattes som anstødelige, hvad enten dette skyldes seksuelle, racistiske, kønsdiskriminerende eller lignende undertoner. Catery.dk tillader ikke, at annonceoverskrifter eller annonce(fri)tekster indeholder telefonnumre, e-mailadresser, internetadresser.

Catery.dk gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at oprette flere annoncer for den samme ydelse.

Anvendelse af data publiceret på catery.dk

Login til catery.dk og oprettede annoncer er strengt personlige, og det ikke er tilladt at videresælge, udleje, forære eller på anden vis videregive disse informationer.

Data på catery.dk er ophavsretsligt beskyttet og må således kun anvendes i den form, det er tiltænkt i henhold til den service, der udbydes på catery.dk. Det betyder, at man som ikke-betalende eller betalende bruger på catery.dk må tage kontakt til annoncøren via den kontaktmulighed, der på annoncer stilles til rådighed af catery.dk og udelukkende med det formål at finde en udbyder af en given service.

Behandling af personlige oplysninger
For information om vores behandling af personlige oplysninger refereres der til vores persondatapolitik.

Betaling

Enhver form for online betaling af ydelser på catery.dk sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der bliver oprettet en krypteret forbindelse mellem dig og catery.dk, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låse-ikon, hvor låsen er lukket. Catery.dk benytter Stripe, hvilket indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden på catery.dk, og for at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger, gemmes dine kortoplysninger ikke hos os. Vi tager imod følgende betalingskort: Visa, Mastercard, Visa Electron, JCB og Maestro.

Handel på Catery.dk

På catery.dk stilles visse ydelser gratis til rådighed, mens andre ydelser forudsætter betaling. Såfremt ydelsen koster penge, vil du inden din endelige accept af transaktionen blive informeret om ydelsen, prisen inkl. moms og eventuelle betalingsvilkår. Du har således altid mulighed for at afbryde dit køb, inden betalingen gennemføres, såfremt du ikke ønsker at erhverve den pågældende ydelse. Har du spørgsmål til ydelser på catery.dk, er du altid velkommen til at kontakte os på [email protected]

Support eller reklamation
Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af catery.dk, eller ønsker du at komme med ris eller ros, henviser vi til at sende en mail på [email protected]

Ansvarsfraskrivelse

Catery.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på catery.dk.

Catery.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. I tilfælde af misbrug vil vi som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til catery.dk, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af catery.dk.

Catery.dk påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer samt andre annonceinformationer er korrekte. Catery.dk påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra bruger til annoncør eller henvendelse fra annoncør til bruger skulle vise sig at være forgæves, hvad end årsagen måtte være.

Catery.dk kan ikke holdes ansvarlig for annoncørens vilkår. Af den grund kan refunderinger ikke ske med udgangspunkt i disse annoncørers vilkår.

Ændring af vilkår

Catery.dk forbeholder sig ret til uden varsel at ændre nærværende vilkår samt priser.